Μελέτη

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού και κατασκευής ενός έργου. Σε αυτό το στάδιο, ο πελάτης με την βοήθεια του αρχιτέκτονα μηχανικού μπορεί να διαμορφώσει το χώρο που επιθυμεί, επιλέγοντας την πιο λειτουργική και βέλτιση για αυτόν λύση. Παράλληλα, το γραφείο συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο.

Επειτα απο την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, οι μηχανικοί συλλέγουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, ανάλογα με την κλίμακα του έργου, και να προχωρήσει η κατασκευή του. Η εταιρία αναλαμβάνει κάθε είδους οικοδομική άδεια, καθώς και εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας και αναθεώρηση παλαιότερων οικοδομικών αδειών. Επίσης αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Σε συνδυασμό με τη δισδιάστατη απεικόνιση του χώρου μέσω της αρχιτεκτονικής μελέτης, το γραφείο μας αναλαμβάνει και την τρισδιάστατη απεικόνισή του. Με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, δημιουργούνται πιστά τρισδιάστατα σχέδια που προσομοιώνουν τα υλικά, τα χρώματα και το φωτισμό του χώρου,σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη, έτσι ώστε να έχει πλήρη και ρεαλιστική άποψη του έργου πριν άρχισει η κατασκευή.

Πριν την έναρξη των εργασιών οποιουδήποτε έργου ανεξαρτήτως μεγέθους, πραγματοποιείται οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες, οι μέθοδοι , τα υλικά και τα κόστη, τα οποία αφορούν το εν εκάστοτε έργο. Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα σχέδια, μετρήσεις και υπολογισμούς και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ιδιοκτήτη, με το οποίο ενημερώνεται για κάθε στάδιο τηςκατασκευής, υλικό και κόστος μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Κατασκευή

Η εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή νέων κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων ή επαγγελματικών χώρων έπειτα από μελέτη που η ίδια έχει εκπονήσει, ή εφαρμόζει ολοκληρωμένες μελέτες απο αλλά γραφεία ή μηχανικούς.

Η εταιρία αναλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς και την αποκατάσταση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος των πολεοδομικών διατάξεων και των περιορισμών για το εκάστοτε κτίριο και στη συνέχεια μελετώνται λεπτομερώς η μορφή, η τυπολογία και τα υφιστάμενα υλικά του. Κατά το στάδιο της επέμβασης επιλέγονται συμβατά υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές, ώστε να διασφαλιστεί η αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου, πάντα με σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Είτε πρόκειται για τοποθέτηση θερμομόνωσης είτε για κεντρικό σχεδιασμό ενεργειακής αναβάθμισης, έπειτα απο ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου και μελέτη ενεργειακής απόδοσης , η εταιρεία μας είναι πλέον εξειδικευμένη στον τομέα αυτό, με πιστοποιημένα συνεργεία και υλικά.

Δείτε περισσότερα για την Φυσική Πισίνα

Η εταιρία πραγματοποιεί ακόμα κάθε είδους εργασίες, επισκευές και ανακαινίσεις για τις οποιες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας. Είτε πρόκειται για παλιό είτε για νέο κτίριο, τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή αποκατάστασης φθορών στο κέλυφός του.