ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βασικός σκοπός της εταρείας είναι η δημιουργία έργων που συνδυάζουν την αρχιτεκτονική αισθητική με την ποιοτική και λειτουργική κατασκευή και την όσο το δυνατόν χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Παρακάτω παρουσιάζεται το παράδειγμα ενός μοντέλου κατοικίας, που συνδυάζει όλους του απαραίτητους κλάδους για να επιτευχθεί το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα

ΣΠΙΤΙ

1. Παθητικό Κτίριο, με 90% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από ένα συμβατικό.

Παθητικο κτιριο

Ακόμα καλύτερα, οι ελάχιστες ανάγκες του κτιρίου καλύπτονται από αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κτλ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΠΙΣΙΝΑ

Φυσική πισίνα, χωρίς χλώριο και προσθήκη άλλων χημικών. Το νερό καθαρίζεται μέσω φυσικών και βιολογικών διεργασιών, από μικροοργανισμούς και φυτά.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

Είναι ουσιαστικά ένα μικρό οικοσύστημα στην αυλή, μια τεχνητή λίμνη, γεμάτη με υδροχαρή και υδρόβια φυτά και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στην κολύμβηση.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποκεντρωμένο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, το οποίο δέχεται τα οικιακά υγρά απόβλητα και τα εξυγιαίνει, δίνοντας μια ποιοτική εκροή για διάθεση στο περιβάλλον ή επαναχρησιμοποίηση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι ένας τεχνητός υγροβιότοπος ο οποίος επεξεργάζεται τα απόβλητα και παράλληλα αναβαθμίζει την αυλή, μια σηπτική δεξαμενή με ένα ενταφιασμένο φίλτρο διήθησης ή ένα compact σύστημα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πλήρως προσαρμοσμένος στις ανάγκες των κατοίκων με όλες τις απαραίτητες δομές για αναψυχή και απόλαυση ενός όμορφου κήπου.

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΗΠΟΣ

Κατασκευασμένος με ανακυκλωμένα ή/και ανακτηθέντα υλικά, ανακύκλωση θρεπτικών και υλικών  (παραγωγή compost, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένης εκροής από τον βιολογικό) , αξιοποίηση των όμβριων υδάτων, λίμνη και πολλά άλλα χαρακτηριστικά.  Ο εξωτερικός χώρος, συνδυάζει όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα του μοντέλου.